Informasjon om hestehold

horse-60153_640

Å ha hest som bruksdyr har vært en tradisjon for oss mennesker i mange tusen år allerede. Som kjæledyr har vi holdt dem i flere hundre år allerede, og det er mye viktig å lære før man vurderer å eie sin egen hest. For de aller fleste vil nok forholdene ligge bedre til rette for å enten ha hest på fôr, eller rett og slett å dra til et hestesenter hver gang ridetrangen melder seg. Dersom man vil ha mer kontakt med hest enn bare selve ridningen, er det mange hestesentre som også tar imot frivillige til å jobbe i stall, med mating, stelling og rengjøring av både hest og bås. Dette gir masse god erfaring for den som tenker på å anskaffe en egen hest eller ponni.

Dersom valget faller på å eie sitt eget dyr, er det mange viktige faktorer å tenke på: Hvor skal du ha hesten – har du tilgang på stall og uteområde? Hvor mye ledig tid har du til å stelle, ri og vedlikeholde hestens ute- og inneområde? Er det lov å ha hest i området der du bor? Hvilke områder er det ikke tillatt å bruke til ridning? Hvilken type hest passer best for deg og din lidenskap? Hvor mye koster det å holde en hest med fôr, utstyr og bolig? Dette er noen av de viktigste momentene, men det finnes enda mange flere å vurdere, så det er viktig at valget om å eie en egen hest eller ponni er vel gjennomtenkt før man tar det store steget.

I tillegg til alle utgifter, utfordringer og tidskostnader man møter ved å eie en hest eller en ponni, har også myndighetene utarbeidet en rekke forskrifter som må følges. Disse forskriftene er lagt til rette for hestens eller ponniens ve og vel, slik at man skal ivareta dyrets velferd i størst mulig grad – og innen minimumet er forskriftenes krav. Disse kravene skal også sørge for at din hest skal kunne avlives i et slakteri, og eventuelt brukes som matkjøtt ved slakting, dersom dette er noe du har tatt stilling til. Ikke alle ønsker å tenke på sin hest som fremtidig kjøtt, men det er for sent når hesten er avlivet, så valget må tas i forkant, uansett hvor vanskelig det kan være.

Om du fortsatt er bestemt på at du må, kan, skal og vil eie din egen hest eller ponni, er det også viktig å tenke på om du skal ha ett eller flere dyr på stall. Det finnes ikke begrensninger på antall dyr i alminnelighet, men det eksisterer registreringsregler dersom du vil ha mer enn seks hester, eller dersom du vil drive treningssenter, hestepensjonat eller hestesenter.

Alle hester skal ha et hestepass, og dette leveres ut fra godkjent stambokførende instans. I tillegg til dette skal hver hest ha sitt eget helsekort. Som navnet tilsier, er dette et kort hvor man registrerer alle behandlinger gitt hesten, enten det er gjort av veterinær eller av hestens eier.

Det er et stort og krevende ansvar å påta seg når man bestemmer seg for å holde dyr. Hester spesielt gir mye jobb og utgifter, da de rett og slett trenger store mengder mat, mye rengjøring og fysisk trening for å ha et godt liv. For deg som allerede eier hest finnes det mye fint å velge i innen både treningsutstyr, godbiter og utstyr for stell. Har man tid, penger, tålmodighet og arbeidslyst i store mengder er det bare å sette i gang med hestehold!